Me lahendame probleeme, seades inimesed esikohale.

Alates 1980ndatest aastatest oleme aidanud väga erinevate tegevusalade ettevõtetel oma tegevust täielikult või osaliselt ajutistesse ruumidesse kolida. Pakume kiireid, sujuvaid ja ökonoomseid lahendusi vastavalt meie klientide kõikidele vajadustele, meil on hulgaliselt kogemusi ja portfellis palju edukaid projekte.

Tihti on töökeskkond ja mugavus ettevõtte tootlikkuse ja efektiivsuse tagamisel võtmetähtsusega. Seepärast pakume alati kvaliteetseid lahendusi ja kohandame pakutava keskkonna vastavalt teie konkreetsetele vajadustele. Lasteaiad, kontorid, raviasutused ja majutus – meil on olemas spetsiaalselt selleks otstarbeks projekteeritud kliendi tegevusalast sõltumatud moodullahendused, mille näitajad on muu hulgas energiatarbimise, tuleohutuse, ventilatsiooni ja keskkonnasõbralikkuse poolest kõrgtasemel. Uut moodulsoojakut võib võrrelda värskelt ehitatud püsihoonega.

Meie klientideks on ettevõtted ja kogukonnad, kelle vajadused on muutunud ja tegevuse jätkamiseks on tarvis kiiresti leida lisaruume. Paindlike moodulsüsteemide abil saame luua terviklahendusi, mille puhul otsustusahel on lühike ja protsessid tõhusad. Soovime olla konstruktiivsed probleemilahendajad, mõista oma kogemustele toetudes klientide vajadusi ja tagada oluliste protsesside jätkumise tarbetute katkestusteta.