Planeerimine ja projekteerimine

Teie konkreetsete vajaduste väljaselgitamiseks alustame vajaduste analüüsist. Oma kogemuste ja paljude varasemate projektide toel saame koostada ja esitada täieliku ja üksikasjaliku pakkumise, mis on kooskõlas teie vajaduste ja eelistustega. Seejärel aitame teid kogu järgnevas protsessis – alates CAD-joonistest ja dokumentatsioonist kuni ametiasutustes asjaajamiseni.

Planeerimis- ja projekteerimisfaasi põhitegevused:

  • Vajaduste analüüs
  • Pakkumine
  • Joonised ja kaasnev dokumentatsioon
  • Dokumentatsioon ehitusloa taotlemiseks
  • Rendileping, mille allkirjastavad mõlemad pooled