Asjaajamine ametiasutustega

Kui olete enda soovidele ja vajadustele vastava lahenduse välja valinud, anname teile kohe vastavad joonised ja alusdokumendid. Seejärel aitame teid tehnilise dokumentatsiooni ja joonistega, mis on vajalikud lubade taotlemiseks. Koostame ka rendilepingu, mille allkirjastavad mõlemad pooled.

Saame teid aidata järgmistes küsimustes:

  • Ehitusloa taotlemine
  • Tuleohutusdokumentatsioon
  • Energiakulu arvutused
  • Ventilatsiooninõuete täitmine
  • Tööohutuse plaan